Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

protipožární desky a obklady

 

Protipožární příčky a stěny

Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Zároveň mohou tyto konstrukce plnit i statické funkce jako nosné případně vyztužené stavební dílce s možností zabudování požárních uzávěrů, klapek, větracích tvarovek, zasklení, revizních dvířek či prostupů pro kabely a potrubí.
Požární odolnosti:
   - EI30, EI45, EI60, EI90, EI120
Druhy využití:
   - lehké příčky
   - nosné stěny
   - šachtové stěny
   - zakrytí částí staveb
Protipožární obklady ocelové konstrukce

 Obklad z požárně ochranných desek zajišťuje, že kritické teploty ocelové konstrukce bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. Tloušťka obkladu je závislá na požadované hodnotě požární odolnosti.
Požární odolnosti:
   - R15, R30, R45, R60, R90, R120, R180
Druhy provedení:
   - jednostranný obklad profilů
   - třístranný obklad profilů
   - čtyřstranný obklad profilů
   - obklad sloupů 
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster