Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

 

Kompletní zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS)

   - vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání
     s územně příslušným odborem HZS
   - zabezpečení autorského dozoru v oblast požární bezpečnosti při realizaci staveb
   - v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů a následně
     i dodávek požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, sprinklery, roletové uzávěry, zařízení odvodu kouře apd.
   - vypracujeme návrh na rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné i pojízdné hasicí přístroje
     a požární hydranty, hydrantové sytémy), rozmístění bezpečnostního a fotoluminiscenčního značení únikových
     cest včetně následné dodávky a montáže
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster