Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

Revize a kontroly

 
Provádíme odborné periodické revize, kontroly a kompletní servis, údržbu požárních zařízení dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobců. Zároveň naši proškolení technici provádějí revize ostatních vyhrazených zařízení. O provedených úkonech jsou pro uživatele zařízení vystaveny protokoly, zápisy v souladu s platnou legislativou a průvodní dokumentací výrobce.

Kontroly, revize, servis a údržba:
- hasicí přístroje přenosné i pojízdné
- hydrantové systémy, požární hydranty
- požární dveře, stěny a uzávěry
- požární rolety, clony, světlíky
- požární klapky, odvětrávání
- elektrická požární signalizace
- stabilní hasicí zařízení a systémy, sprinklery
- požární ucpávky, manžety, obklady


 
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster