Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

sprinklerové hasící zařízení

 
Sprinklerové zařízení je automatické hasící zařízení, které vznikající požár zjistí, hlásí a místně hasí. Princip funkce je zrovna tak jednoduchý jako spolehlivý. Uzavřená vodou naplněná potrubní siť pod stropem všech chráněných stavebních částí a na ní jsou rozmístěny uzavřené sprinklerové hlavice. Při vzniku požáru se otevřou sprinklerové hlavice v jeho bezprostřední blízkosti, tak jak se požár rozšířil. Vytékající vodní paprsek naráží na tříštič, který vodu rozptyluje, takže vzniklý "tryskající déšť" pokrývá oheň.

Současně s otevřením hlavice se uvede do chodu vodní zvon, který signalizuje činnost tohoto zařízení. Instalování sprinklerového zařízení se provádí především tam, kde se schromažďuje velké množství lidí nebo kde je třeba chránit velké hodnoty.

Nabízíme Vám

   - zpracování návrhů a projektové dokumentace
   - kompletní dodání a provedení odborné montáže sprinklerových zařízení
   - zabezpečení následných pravidelných kontrol a kompletního servisu.
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster