Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

bezpečnost práce (bozp)

 

Provedení auditu v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

   - posouzení stávajícího stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   - kontrola celkové dokumentace a pracovišť z hlediska BOZP
   - vypracování závěrečné zprávy včetně doporučení k odstranění případných závad a nedostatků

Zpracování kompletní dokumentace a odborná činnost BOZP

   - zpracování a úpravy kompletní dokumentace a směrnic v oblasti BOZP
   - kategorizace prací, směrnice o používání OOPP / MČDP a ON
   - identifikace, analýza a vyhodnocení rizik BOZP
   - traumatologický plán, zásady poskytování první pomoci, vybavenost lékárniček
   - pracovní úrazy, jejich evidence a hlášení
   - zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů
   - dohled nad zabezpečením pravidelných revizí, kontrol elektro-zařízení, zdvihadel a ostatních vyhrazen. zařízení
   - účast odborně způsobilé osoby při jednáních a kontrolách státního orgánu OIP
   - odborná poradenská a konsultační činnost

Školení v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

   - školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků včetně zpracování kompl. osnovy školení a dokladů o proškolení
   - kontrola termínů a rozsahu školení ve společnosti
   - zabezpečení odborného školení veškerých profesí vykonávaných zaměstnanci (obsluha MV, jeřábů a ostatních
     zdvihadel, vazači, svářeči, obsluha motorových a jiných pil, řízení referentských vozidel, školení profesních
     řidičů apd.)
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster