Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

nouzové osvětlení

 
Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným osobám bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Tím, že nouzové osvětlení je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostním zařízením, se jeho důležitost a vazba na případnou nezkolaudovatelnost objektu značně zvýšila. Proto je nutné i pro toto zařízení a jeho montáž, kontrolu funkčnosti oslovit odborně způsobilou osobu.


Nabízíme Vám

  • zpracování návrhů a projektové dokumentace nouzového osvětlení
  • montáž kompletních systémů v návaznosti na fukčnoost EPS
  • zabezpečení následných pravidelných kontrol a kompletního servisu.menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster