Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

Bezpečnostní značení, tabulky

 
Fotoluminiscenční (samosvítivé) tabulky a značky jsou vyžadovány nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek v budovách, v §2, odst. 4. praví: "Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu." Takový stav nastává především při požárech budov, kdy v závislosti na intenzitě požáru, mohou být ohroženy i lidské životy. Naplnění tohoto závazného předpisu lze v zásadě dvěma způsoby: buďto použitím nouzového osvětlení se záložním zdrojem elektrické energie nebo instalováním bezpečnostního značení vyrobeného z fotoluminiscenčního materiálu. Je zřejmé, že ze dvou zmíněných řešení je použití fotoluminiscenčního značení tím jednodušším a levnějším a v některých případech dokonce i řešením jediným.

Dodáváme fotoluminiscenční (samosvítivé) bezpečnostní tabulky a značky, kterými lze tento požadavek plně uspokojit. Námi dodávané fotoluminiscenční značky lze použít jako plnohodnotnou alternativu k osvětlení z náhradních zdrojů, které se aktivuje po vypnutí elektrického proudu.Nabízíme Vám široký sortiment bezpečnostních tabulek a značení v provedení:
  • samolepící fólie
  • plastové
  • fotoluminiscenční

 
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster