Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

stabilní hasící zařízení

 
Stabilní hasicí zařízení Zvláštní rizika potřebují zvláštní řešení. Přesto jsou vedle sprinklerového zařízení ještě další zařízení pro ochranu prostor nebo zvolených objektů. Shrnuto mají všechny jedno společné: Nejedná se o tzv. šuplíkové projekty, ale o vývoj požárně technických prostředků, které musí být přizpůsobeny dané skutečnosti. Rozdělujeme hasící zařízení s plynnými hasicími látkami (kysličník uhličitý), práškové příp. pěnové zařízení, skrápěcí zařízení, zhášení jisker a zvláštní hasicí zařízení pro speciální způsoby použití.

Nabízíme Vám

   - zpracování návrhů a projektové dokumentace
   - kompletní dodání a provedení odborné montáže stabilních hasících zařízení
   - zabezpečení následných pravidelných kontrol a kompletního servisu. 
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster